नेपाल सरकार
सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ
Forgot password?

कर्मचारी कल्याण शाखा
सम्पर्क फोन: ०१-४२००३०९
कुनै जिज्ञासा भएमा निम्‍न नम्बरमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ ।
९८४११७३९७१ (परेश जोगी कम्प्युटर अपरेटर)
इमेल: emp.welfare.section@mofaga.gov.np

Loading